घड्यावर पाणी!!

  काही माणसे आयुष्यात त्याच त्याच चुका पुन्हा करताना आढळतात. मागील अनुभवावरून केलेल्या चुकांवरून ‘धडा’ घेऊन पुढील कृती करताना पुन्हा पुन्हा तीच कृती करणे टाळावे हे त्यांना जमत नाही. अशीच एक केस मागील आठवड्यात समुपदेशन साठी आली होती. असं का होत असावं ते त्यांना समजत नव्हते. अर्थात हे त्यांच्या हातून आपोआप होत राहते. कधी उदासीनपणामुळे, …

घड्यावर पाणी!! Read More »