तक्रार आणि हेतू

तक्रारीचा सूर कोणीतरी त्यांच्या सगळ्या अडचणी आणि तक्रारी तुम्हाला सांगितल्या तर तुम्हाला कसे वाटेल? उत्साही आणि रसरसून गेल्यासारखे नक्कीच वाटणार नाही ना? सत्य हे आहे की, कोणालाही तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीसोबत राहायला आवडणार नाही. नक्कीच आपण कधी ना कधीतरी तक्रार करतो. महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की : आपण किती वेळा तक्रारी करत असतो? आता जेव्हा मी …

तक्रार आणि हेतू Read More »