मुलांची मानसिकता

मुलांचे दैनंदिन प्रश्न वाढलेले दिसतात म्हणून अनेक पालक समुपदेशन घ्यायला येतात. परंतु बऱ्याच पालकांना आपल्या मुलाचे मानसिक आरोग्य ठीक नाही हे समजत सुद्धा नाही. फक्त आपला पाल्य नीट वागत नाही म्हणून त्याला किंवा तिला नको ते बोलत असतात. पालक म्हणून, आपल्या मुलाचे मानसिक आरोग्य दररोज कसे तपासायचे ते जाणून घ्या. जर लहान मूल वेगळं वागत …

मुलांची मानसिकता Read More »