मी का कमी?

आयुष्यात कधी ना कधी “मी कशातही चांगला नाही” असा विचार येणे सामान्य आहे. हा विचार अनेकदा, काही करायची इच्छा असो वा नसो, मनात येऊ शकतो. इतरांप्रमाणे आपण आपले जीवन नीट व्यतीत करत नाहीत हा शोध आपणच लावत असतो. सहसा, “मी कशातही चांगला नाही” असा विचार करणे हे सांगते की तुमचा कमी आत्मविश्वास किंवा स्वत:बाबत शंका …

मी का कमी? Read More »