जप आणि भूमिका

जप का आणि कसा करावा, त्याचा फायदा वा तोटा यासंबंधी एक सुंदर ऑनलाईन कार्यशाळा नुकतीच पार पडली. आपले मन आणि त्याचा गुंता सोडवायला अनेकदा समुपदेशक उपलब्ध असतात परंतु आध्यात्मिक मनाशिवाय मनाला शांत करणं काहींना कठीण जाते. काही प्राचीन तत्त्वज्ञान व त्यातील पद्धती वापरल्यास मनुष्याचा सर्वांगिण विकास करण्यास मदत होते. त्यातले अगदी छोटेछोटे उपायही सबळ असतात …

जप आणि भूमिका Read More »